Udvilkling af e-læringsmaterialer

Udvikingen foregår 4 faser. Dog vil man ofte være bedst tjent med at lade et lille pilotprojekt være en forløber for den egentlige implementering.

1) Analyse

Fastlæggelse af:
  • målgruppe (børn, voksne, It-vante, studievante...)
  • teknisk platform (hjemmeside, USB-stik, mobil, videokonference...)
  • fagligt indhold (kundebestemt)
  • pædagogisk metode (afhænger af ovenstående faktorer)
Ved større projekter udarbejdes et analyse-dokument.
 

2) Design
Fastlæggelse af:
  • indholdsmæssig struktur
  • grafisk layout 
Ved større projekter udarbejdes en kravs-spcifikation.
 
3) Implementering 
  • udvikling af det konkrete materiale

4) Aftestning og ibrugtagning
  • materialet/konceptet afprøves
  • præsentation/oplæring i materialet for de kommende brugere/lærere