E-læring


Jeg hjælper med at udvikle og gennemføre fjernundervisning og e-læring.

E-læring være færdige e-læringsmaterialer på grønlandsk og dansk, som kan bruges igen og igen, når de først er udviklet. Materialerne indeholder ofte selv-evaluerende øvelser som f.eks. quizzer, så brugeren kan sidde med materialet alene. Læs om processen med at udvikle e-læringsmaterialer her.

E-læring kan også være, når en lærer, der sidder ved en computer ét sted i landet og kursister, som sidder ved computere andre steder i landet, samles via videokonference i et virtuelt klasseværelse. Jeg kan hjælpe med at få undervisningsformen og og det praktiske omkring kommunikationen til at fungere.

Mellem disse to ekstremer findes der forskellige mellemformer, hvor lærere og elever benytter en hjemmeside som kommunikationsplatform for et kursus, hvor man måske mødes fysisk noget af tiden og modtager undervisning hjemmefra i andre perioder.